Wettelijke vermeldingenLegal notice

Météorage S.A.S. is een beperkte vennootschap naar Frans recht, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van PAU onder nummer B 339 528 218.

Deze website en de inhoud ervan zijn haar eigendom. De gegevens op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden geciteerd, gekopieerd of verspreid zonder formele toestemming van Météorage.

Météorage stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gegevens op deze site correct zijn en behoudt zich het recht voor om ze op elk ogenblik zonder aankondiging te wijzigen.

Météorage is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik of de interpretatie van de informatie op deze site.
Météorage is niet aansprakelijk voor informatie op andere sites met een link op deze site.

Gedownloade documenten zijn alleen te gebruiken als informatie voor eigen gebruik door de persoon die ze downloadt.

U hebt recht tot toegang en aanpassing van de persoonsgegevens die u ons via een vragenlijst of mail meedeelt. Die gegevens worden uitsluitend door Météorage gebruikt en worden niet aan derden doorgegeven.